İstanbul eyy aziz İstanbul. Tarihi, otantik, nostaljik ve dini bir İstanbul gezisine hazır olun. Eğer İstanbul gezisi yapmayı planlıyorsanız bu İstanbul gezi rotası sizi gezdirecek. İstanbul şehrinin tarihi, mutlaka gezilmesi gereken, herkesin gezip görmesi gereken yerleri. Büyük İstanbul büyük bir tarihi birikintiye sahip.


İstanbul’da gezmeniz görmeniz tatmanız gereken en güzel yerler..

All Saints Moda Kilisesi
Kırım Anglikan Kilisesi’nin de tasarımını üstlenmiş olan mimar G. E. Street tarafından, Kırım Savaşı sonrasında, 1878 senesinde inşa edilen kilise, diğer İngiliz ailelerin de yardımı olmakla beraber, tüccar Whittal ailesinin vakfettiği arazi üzerinde yükselmiştir. Bu sebeple günümüzde de kilise, Whittal ailesi mirasçılarının mülkiyetinde bulunmaktadır.

Ahrida Sinagogu
“Makedonyalılar Sinagogu“ olarak da bilinen Ahrida Sinagogu, 15.yy’da Makedonya’dan İstanbul’un Balat semtine göç etmiş olan Yahudiler tarafından kurulmuştur. Depremler ve yangınlar sebebiyle 17.yy’dan günümüze kadar çeşitli zamanlarda onarımı gerçekleştirilmiştir. 1987 senesinde ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmıştır.

İstanbul Valilik Binası
Osmanlı dönemi Bab-ı Ali alanı içerisindeki yapılardan birinde işlevini sürdürmektedir.Bab-ı Ali Osmanlı’da devlet yönetiminin merkezidir. ‘Yüksek kapı’ anlamına gelmektedir. 19.yy’ın başından itibaren yaygın kullanılan bir deyimdir. Sadrazam ve veziriazamın özel ikametgahı önceleri resmi daire olarak da kullanılmıştır. Bu mekana da kapı denilmiş, 18.yy’ın ikinci yarısından itibaren Bab-ı Ali hükümet merkezi olarak biçimlenmeye başlamış ve sadrazamların devlet işlerini yönettikleri resmi ikametgah olmuştur.

Splendid Palas Otel
Büyükada’da yer alan Splendid Oteli’nin arazisi üzerinde daha önce Giacomo Oteli’nin bulunduğu bilinmektedir. Bu otel bir yangın sonucu ortadan kalkmıştır. Günümüzde Splendid Oteli’nin giriş bölümünde yer alan Grek kadın heykeli, Giacomo Oteli’nden kalmadır.

Rum Erkek Lisesi
1881 yılında Patrik 3.İoakim döneminde, Rum zenginlerin eli açık bağışlarıyla, Payitahtın beşinci tepesi üzerinde mimar Kostandin Dimadis tarafından planlanan ve halen kullanılmakta olan görkemli bina inşa edilmiştir.

Sirkeci PTT Binası ve Müzesi
1909 senesinde Posta Telgraf Nezareti (Büyük Postane) olarak inşası tamamlanan yapı, Mimar Kemalettin Bey ile birlikte Birinci Milli Mimari Üslubu’un temsilcilerinden olan Vedat Tek’in tasarımıdır. Kemalettin Bey’in Dördüncü Vakıf Han’ı ile beraber bu bina, akımın kentsel simgelerinden biri olarak görülmektedir.

Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu
Türk çini sanatını canlandırmak, yeni bir yön ve hız vermek amacıyla Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tarafından 1891 yılında Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu kurulmuştur. Hemen üretime başlayan Fabrika, 1894 depreminde zarar görmüş, aynı yıl İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco’ya adeta yeniden yaptırılmıştır.

Vortvots Vorodman Kilisesi
Kumkapı’da yer alan Surp Vortvots Vorodman (Gökgürültüsünün Çocukları) Kilisesi bölgedeki Ermeni Patrikhanesi kompleksi içerisindeki Ermeni kiliselerinden birisidir.

İstanbul Hilton Oteli
Amerika dışında en uzun süredir faaliyet gösteren Hilton oteli, Türkiye’nin ilk beş yıldızlı uluslararası otelidir. Atatürk havalimanına 30 dakika, Taksim ve Nişantaşı’na yürüme mesafesinde olan otel geniş yeşil alanlara ve Boğaz manzarasına sahiptir. İş seyahatleri ya da aile tatilleri için idealdir.

Avusturya Başkonsolosluğu
Aralık 1999 tarihinde, Türkiye’nin AB üyeliğine aday ülke olarak resmen ilân edilmesinden bu yana, AB ile Türkiye ilişkileri hızla gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Bu yakın ilişkilerden doğan ihtiyaçların karşılanması görevini yerine getirebilmek amacıyla, Başkent Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda bugün 120’nin üzerinde Türk ve AB vatandaşı uzman görev yapmaktadır.

Aya Triada Kilisesi (Kadıköy)

Bahariye Caddesi Nisbetiye Sokağında Rum Ortodoks kilisesidir. 1902 de Patrik III. Yovakim ve Kadıköy Metropoliti Yermenos zamanında yapılmış olup metropolit’in mezarı kilisenin bahçesindedir. Kapalı Yunan haçı planlıdır. Orta mekanın üzerini dört sütun üzerine oturan yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. İki tarafında birer çan kulesi bulunmaktadır. Dış cephe oldukça sadedir.

Giriş kapısının olduğu cephe yuvarlak geniş bir kemerin içinde yer alan kapı ve üzerindeki yuvarlak kemerli sütunlarla hareketlendirilmiş olup bu kemerin üzerine de sivri bir alınlık yerleştirilmiştir. Bu kısım dışarıya çıkıntılıdır. Etrafı demir parmaklıklı alçak bir duvar ile çevrilidir. Kilisenin altında Bizans döneminde yaşamış günahkar bir kadın iken hıristiyan olup günahlarını bağışlatmak için manastıra kapanan Ayia Ekaterini’ye atfedilen bir ayazma mevcuttur.

Aya Triada Kilisesi (Taksim)
Aya Triada kilisesi, haç planlı, iki çan kuleli, Bizans mimarisi ve modern mimarinin bir sentezidir. Osmanlı’da azınlık ibadethanelerine kubbe yapma yasağı kalktığı dönemde inşa edildiği için oldukça zarif bir kubbeye sahipdir. 13 yıl gibi oldukça uzun bir süre devam eden inşaat sırasında bir çok proje değişiklikleri yapılarak Patrik III. İoakim (1878-1884) döneminde Kutsal Haç Yortusu olan 14 Eylül 1880 Pazar günü ibadete açılmıştır. İlk proje mimar Potessaro’ya aittir. Daha sonra inşaatı Vasilaki Yoannidis yürütmüştür. İçerideki İsa, Meryem ve Aziz tasvirlerini ressam Sakellarios Meğaklis yapmış, mermer süslemeleri Aleksandros Krikelis’in çalışmalarıdır.Kubbeli bazilika tipinde inşa edilmiş olan bina XVIII.Yüzyıl Avrupa eklektik mimarisinin bütün özelliklerini devasa ve kütlesel görünüşü ile taşır

Bab-ı Ali Osmanlı Arşiv Binası
Bâb-ı Âli ya da basitleştirilmiş şekli ile Babıali, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Sadrazamlık binasına ve daha geniş anlamıyla da Osmanlı hükümetine verilen isimdi. Günümüz Türkçesinde Yüce Kapı anlamına gelen bu terim aynen tercüme edilerek diğer dünya dillerine de girmiştir. Cumhuriyet döneminde Babıali binası İstanbul ilinin Vilayet Konağına dönüştürüldü ve halen de bu amaçla kullanılmaya devam etmektedir. Babıali’nin bir başka anlamı da Türkiye’nin basın dünyasına verilen isimdir.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
bakirkoy de bulunan ve sinir sistemi hastaliklarini tedaviyi amaclayan devlet hastanesi. ayni zamanda uyusturucu ve madde bagimlilarini tedavi eder

Belçika Başkonsolosluğu
Ankara Belçika Büyükelçiliği ( 03.07.2007’den beri tarihinde) ve İstanbul Belçika Başkonsolosluğu ( 05.07.2007’den beri tarihinde) seyahat planlarınızı kolaylaştırmak amacı ile vize başvurularında yeni bir sisteme geçiş yapmıştır. Yeni sistemde Belçika için yapacağınız vize başvurularınız IKS şirketi tarafından sağlanan Vize Başvuru Merkezi aracılığı ile kabul edilecektir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
kemizin en eski ve köklü kuruluşlarından biri olan KANDİLLİ RASATHANESİ , 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi ‘ ne bağlanıp KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE) adıyla bir Enstitü statüsüne dönüştürülmesi dahil yaşantısında üç önemli devre vardır

Doğan Apartmanı
1890’larda yapıldı, adı hep değişti
Doğan Apartmanı’nın geçmişini keşfetmek dünya tarihiyle yüzleşmek gibi bir şey. “Prusya Elçiliği’nden Doğan Apartmanı’na” adlı kitap ve İz TV’de halen yayımlanan “Doğan Apartmanı” belgeseli bize burası hakkında önemli bilgiler veriyor

Fener Rum Patrikhanesi
İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi (Yunanca: Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, Patriarhion Konstandinupoleos) 6. yy’dan itibaren Hristiyanlık âlemindeki din tartışmalarının önemli bir kesimini oluşturan Ortodoksluğun da merkezidir.

İstanbul’un fethinden sonra, gayrimüslim olan toplumların yaşayışına dair düzenlemeler, Fatih Sultan Mehmet’in çıkardığı fermana bağlanmış, böylece Fener Rum Patrikhanesi de denilen Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin yasal statüsü süreklilik kazanmıştır.

Florya Atatürk Deniz Köşkü
Marmara Denizi kıyısında, Yeşilköy ile Küçükçekmece arasında bir yerleşim bölgesi olan Florya’nın 19. yüzyılda sönük bir avcı uğrağı konumunda olduğu bilinmektedir. Atatürk’ün buraya olan ilgisiyle önem kazanan Florya giderek yazlık bir dinlenme merkezine dönüşmüştür.

Göztepe Şahkulu Dergahı
Orhan Gazi’nin Ahi Zaviyesi olarak 1329 senesinde kurulduğu düşünülen tekke, 1402 Ankara yenilgisinden sonra yıkılmış ve bölgeyi tekrar ele geçiren I. Mehmed tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Haliç Tersanesi
Kasımpaşa’dan Hasköy yönüne doğru Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsar.Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455 yılında kurulan Tersane-i Amire günümüzde Haliç Tersaneleri adıyla anılmaktadır.Beyoğlu İlçesi, 916 Ada, 1. Parselde tapuya kayıtlı hepsi tarihi yapıda 3 havuzu, 3 atölye binası, kapı ve çeşmesiyle 550 yıllık sanayi mirası niteliği taşımaktadır.

Halki Palas
Uzaktan baktığımızda gerçekten bir heybeye benziyor. Vapur adaya yaklaşırken bunu bizzat görebiliyorsunuz. Burada şehirden, gürültüden ve tabii trafikten uzak bir gün geçirebilirsiniz… …

Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı
İngiliz askerî kabristanıdır. İlk olarak 1854-1856 yılları arasında Kırım Savaşı’na katılarak savaşta yaşamını yitiren İngiliz askerlerinin gömülmesi için devet eliyle tahsis edilen mezarlık, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiği olan İngiltere’nin hizmetine verilen Askerî Hastane’nin hemen yanında bulunmaktadır.[1] Kırım Savaşı’nda ölen askerlerin yanı sıra, mezarlıkta Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren İngiliz vatandaşı askerler gömülüdür.

Haydarpaşa Lisesi
1902 yılında itlayna bir mimar tarafıdan tasarlanan binada 1934 yılında eğitim vermeye başlamış lise. Okulun adı, osmanlı-yunan savaşında kahramanlık göstermiş olan haydar paşa dan almıştır. MArmara üniversitesi tıp fakültesinin bazı binaları ele geçirmesine rağmen Gereğinden fazla iyi fiziksel yapısı mevcutdur. Siyasetle ilgili öğrencileri barındırması dikkat çekici bir diğer özelliğidir.

Heybeliada Ruhban Okulu
Birçok yazılı kaynak ve tarihçi manastırın ilk defa İstanbul Patriği Aziz Fotios tarafından 9.yy.da kurulduğunu belirtmektedirler

Hollanda Konsolosluğu
Bugünkü Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu bina (Hollanda Elçiliği binası) eski elçilik binasının yanması üzerine, şimdiki yerinde inşa edildi.

Huber Köşkü
Rumeli yakasında, Tarabya Koyu’nun güneyinde ve Yeniköy-Tarabya yolunun üzerinde bulunan köşk. Gerisinde Boğaz’a inen yamacın tümüne içine alan yaklaşık 64.000 km²’lik koruluğu vardır. Huber Köşkü, aslında ana bina dışında büyük bir ahır ve arabalık, hizmetliler konutu, iki küçük şale ve seradan oluşan bir malikanedir. 1980’lerden beri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Rezidansı olarak kullanılmaktadır.

İBB Saraçhane Belediye Sarayı
Belediye Sarayı, 1953’te bir ulusal yarışma sonucunda birinciliğe değer görülen mimar Nevzat Erol’un projesi esas alınarak inşa edilmiştir. Proje, yapımı aynı yıllara rastlayan İstanbul Hilton Oteli’yle birlikte, Türkiye mimarlığında etkisini 1950’li yıllardan başlayarak gösterecek olan uluslararası üslubun ilk örneklerinden sayılmaktadır. Bu açıdan Belediye Sarayı binası yalnız İstanbul değil, Türkiye mimarlığının gelişim sürecinde de belirli bir dönüşümün işareti sayılan yapılar arasında anılmaktadır.

İstanbul Erkek Lisesi

Bilinen adıyla İstanbul Erkek Lisesi (İEL), Türkiye’nin en tanınmış ve en eski liselerinden biridir. Geçmişte Osmanlı Devleti’nin batı tarzı ilk Türk liselerinden olup, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaca tanınan en meşhur liselerindendir. 1884 yılında kurulan İstanbul Lisesi bir devlet okuludur.

İstanbul Radyo Evi
İstanbul Radyoevi, 6 Mayıs 1927’de ilk programlı radyo yayınına başlamış olan İstanbul Radyosu’nun stüdyo ihtiyacını karşılamak için 1945’te inşa edilen binadır.
Açılan proje yarışması sonucunda Doğan Erginbaş, Ömer Güney ve İsmail Utkular’ın ortak projesinin seçilmesiyle, Kasım 1945’te temelleri atılarak uygulanmaya başlanmış olan, bügün de İstanbul Radyoevi olarak kullanılan Harbiye’deki 4 katlı bina, 19 Kasım 1949 günü, dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün açış konuşmasıyla hizmete girmiş ve İstanbul Radyosu elverişli stüdyo koşullarına kavuşarak hizmet vermeye başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi
1933 yılında Fen Fakültesi bünyesinde kurulan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün araştırma ve gözlemlerinde kullanılması amacıyla açılmıştır.

Kırım Anglikan Kilisesi
Kırım Kilisesi ya da Kırım’ı Anma Kilisesi (İngilizce: Crimean Memorial Church ya da Christ’s Church) İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir Anglikan kilisesidir. İngilizlerin Kırım Savaşı’nın ardından bu olayın anısına yaptırdıkları kilisedir. 1868 yılında yapılmıştır. Mimarı C.E. Street’tir. Neogotik tarzdadır. Kilisenin günümüzde Sri Lankalı ve Uzakdoğululardan oluşan bir cemaati vardır.

Özel Saint Joseph Lisesi
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi veya eski ismiyle İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Erkek Lisesi olarak da geçer. Kısa ismiyle Saint-Joseph Lisesi veya Kadıköy Saint-Joseph olarak anılır.

Selimiye Kışlası

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde III. Selim tarafından Nizam-ı Cedid askerleri için inşa ettirilen kışla
Selimiye Kışlası ilk olarak III. Selim devrinde yeni kurulan Nizam-ı Cedid askerleri için kesme taş bir kaide üzerinde ahşap olarak inşa edildi. Yeniçeriler’in isyanı sonucunda yıkılan bu kışla II. Mahmut devrinde kâgir olarak yeniden inşa edildi. Sultan Abdülmecid devrinde iki defa yenilenen kışlanın dört köşesine yedişer katlı birer kule ilave edildi.

Buraya Reklam Verin